Om organisasjonen
Kontaktperson
Søknad
Gi søknaden en tittel.

Gi en kort beskrivelse av lag/foreningens historie, aktivitet, medlemstall og planer framover.
Beskriv hva søknaden gjelder (prosjekt/aktivitet) og hvordan, hvorfor og når det skal gjennomføres.
Gi en kort begrunnelse.
KR
Vedlegg
Legg ved siste års regnskap og budsjett for neste år, eventuelt andre dokumenter.

Søknadsfrist: 01.04.2020

Fyll ut søknadskjema. Alle søkere må ha gyldig organisasjonsnummer.

Du vil få tilsendt en e-post med lenke for å kunne endre din søknad fram til søknadsfristen.

Ta gjerne kontakt på samfunnsutbytte@smn.no om du har spørsmål.