Om organisasjonen
Kontaktperson
Søknad
Gi søknaden en tittel.

Gi en kort beskrivelse av lag/foreningens historie, aktivitet, medlemstall og planer framover.
Beskriv hva søknaden gjelder (prosjekt/aktivitet) og hvordan, hvorfor og når det skal gjennomføres.
På hvilken måte vil tildelte midler skape verdi for lokalsamfunnet?
KR
Vedlegg
Legg ved siste års regnskap og budsjett for neste år, eventuelt andre dokumenter.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt på samfunnsutbytte@smn.no